Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry

Tervetuloa Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry:n sivuille. SMOK ry:n tavoitteena on moottoripyöräkoulutuksen edistäminen sekä moottoripyöräkouluttajien ammattitaidon ja kouluttajavalmiuksien kehittäminen.

SMOKin järjestämät tapahtumat ovat lähinnä jäsenistölle tarkoitettuja, mutta koulutustilaisuuksia järjestetään tarvittaessa muillekin tahoille.

Jäsenyyden edellytys on suoritettu moottoripyöräkouluttajakurssi. Lue lisää


Tony Lind vuoden kouluttajaksi

SMOK palkitsi 14.6. vuosikokouksessaan palkitsi vuoden kouluttajaksi pitkäaikaisen SMOKin jäsenen, Tony Lindin. LInd on opettanut yli 500 moottoripyöräoppilasta, joista vain kolme on hylätty käsittelykokeessa.

Lue lisää

Toimintakalenteri on muuttunut -ensimmäinen tapahtuma Räyskälässä 14.6.

Katso vuoden 2020 alustava toimintakalenteri tästä.

Päivityksiä kouluttajatesteihin

SMOKin hallitus kutsui 2.11. koolle Riihimäelle mp-opetuksen ammattilaisia ja sidosryhmiä. Kysyimme kouluttajilta, miten suomalaista mp-koulutusta pitäisi kehittää.

Yksi kehityskohde oli SMOKissa itsessään: moni kokee auktorisointitestit vaikeiksi ja tämä saattaa vähentää osallistumista yhdistyksen toimintaan.

Hallitus päätti kokoustettuaan ottaa "puolitutkinnon" mukaan. SMOK ohjaaja -nimitystä saa käyttää, kun on läpäissyt teoriakokeen, opetusnäytön ja A-kortin käsittelykokeen SMOKin testaajien valvonnassa.

Ohjaajatutkintoon käydyt testit voi hyödyntää osana auktorisointitutkintoa. Auktorisointitutkinnon vaatimuksiin lisättiin toinen opetusnäyttö. Se on opetusnäyttö, joka tehdään liittyen nopeisiin ajoharjoitteisiin.

Lue kouluttajatestikriteerit tästä linkistä.