Yhteystiedot

Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry perustettiin 27.5.1994 Virtasalmella. Kuluneina vuosina yhdistyksen toiminta on vakiintunut ja kirjainyhdistelmä "SMOK" on tullut varsin tunnetuksi alan piireissä.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti moottoripyöräkoulutuksen edistäminen ja moottoripyöräopettajien ammattitaidon ja kouluttajavalmiuksien kehittäminen. SMOKin järjestämät opinto- ja tutustumismatkat ovat olleet lähinnä jäsenistölle tarkoitettuja, mutta koulutustilaisuuksia on järjestetty muillekin tahoille.

Yleinen moottoripyöräharrastuksen lisääntyminen ja sitä kautta myös koulutustarpeen lisääntyminen on luonnollista tietä lisännyt myös halukkuutta kuulua SMOKkiin.

Noin ¼ jäsenistä on auktorisoituja kouluttajajäseniä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti kaikki kouluttajatestit. Näillä auktorisoiduilla jäsenillä on oikeus käyttää SMOKin tunnuksia puvussaan ja markkinoinnissaan. Kaikki jäsenet eivät ole suorittaneet kaikkia testejä, mutta silti heillä on täysi oikeus osallistua kaikkeen SMOKin toimintaan ja hyödyntää yhdistykseltä saamaansa alan tietotaitoa.

SMOKin jäsenet ovat osallistuneet alan kehitystyöhön muiden liikennealan järjestöjen kanssa kuten
Liikenneturva, Suomen Autokoululiitto, MP 69 ja SMOTO

Yhteystiedot

Yhdistyksen kotipaikka: Tampere

Hallitus 2011:
Tony Lind, puheenjohtaja, puh. 0500 558 922
Timo Ronkainen, sihteeri, puh. 050 585 5040
timppa.ronkainen@gmail.com
Jari Jokilampi, Kangasala
Arto Raappana, Heinola
Jyrki Hannonen, Järvenpää
Janne Tervola, Helsinki
Petri Tuovinen, Tampere

Lähettäjä Kouluttajakurssit

Comments